Uw verzoek is verstuurd, even geduld a.u.b.

Het verhalen van schade

Het verhalen van schade aan uw oldtimer is lastig. Heeft u een oldtimerverzekering met aanvullende dekking bij Vetera dan kunt u hiervoor contact opnemen met onze schade-afdeling. Bent u enkel WA verzekerd dan wordt van u verwacht dat u zelf deze schade verhaalt.

Dit is waarschijnlijk niet één van uw dagelijkse werkzaamheden. Daarom heeft Vetera hieronder een stappenplan gemaakt welke u kunt volgen. Wanneer u de stappen doorloopt stelt u de tegenpartij op een correcte manier aansprakelijk.

Stap 1 - Invullen schadeformulier

 • Vul samen met de tegenpartij de voorzijde van het schadeformulier in. Controleer alle gegevens goed voordat u het formulier ondertekent. Bent u het niet eens met de tegenpartij? Onderteken het schadeformulier dan niet.
 • Controleer of de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij is ingevuld op het schadeformulier.
 • Maak foto's van de aanrijding, schade, verkeerssituatie en van de beide kentekens.
 • Noteer eventuele gegevens van getuigen.
 • Wanneer een proces-verbaal wordt opgemaakt is het verstandig om dit op te vragen.

Stap 2 - All-Risk dekking of Rechtbijstandsverzekering?

Indien u een All-Risk dekking of rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten bij Vetera wordt uw schade bij de tegenpartij verhaald. U kunt de ingevulde formulieren bij stap 1 opsturen naar het schadeteam van Vetera. Het is verstandig om na het invullen gelijk even contact op te nemen met Vetera. Zij helpen u graag verder.

Stap 3 - Geen recht op verhaalservice?

 • Vul samen met de tegenpartij de voorzijde van het schadeformulier in. Controleer alle gegevens goed voordat u het formulier ondertekent. Bent u het niet eens met de tegenpartij? Onderteken het schadeformulier dan niet.
 • Geef duidelijk aan op grond waarvan u de tegenpartij aansprakelijk stelt.
 • Geef aan dat u alleen WA verzekerd bent en vraag om eventueel expertise in te schakelen.
 • Stuur een kopie van de verzamelde bewijsstukken in stap 1 naar de maatschappij.

Tip: Laat uw schade van te voren begroten bij een reparateur

Mogelijke gronden waarop u de tegenpartij aansprakelijk kunt stellen:

 1. Tegenpartij voerde een bijzondere manoeuvre uit.*
 2. Tegenpartij verleende geen voorrang.
 3. Tegenpartij is tegen uw stilstaande of geparkeerde voertuig aangereden.
 4. Tegenpartij is op de achterzijde van uw oldtimer gereden.

*Art. 54 - Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990):

“Bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, zoals wegrijden, achteruitrijden, uit een uitrit de weg oprijden, van een weg een inrit oprijden, keren, van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden, van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden en van rijstrook wisselen, moeten het overige verkeer voor laten gaan.“

De volgende stap

Na het aansprakelijk stellen zijn er twee mogelijke uitkomsten. De tegenpartij erkent de schade wel of de tegenpartij erkent de schade niet. Hieronder staat beschreven wat van u wordt verwacht in de betreffende situatie.

Stap 4 - Tegenpartij erkent aansprakelijkheid?

De tegenpartij erkent de schade. In dit geval kunt u uw IBAN-rekeningnummer doorgeven en vragen om het schadebedrag over te maken.

Stap 5 - Tegenpartij erkent de aansprakelijkheid niet?

De verzekeraar van de tegenpartij wijst de schade af. De schade is in dat geval voor uw eigen rekening. Indien u het niet eens bent met de onderbouwing van de maatschappij kunt u het volgende doen.

 • Dien een klacht in bij maatschappij van de tegenpartij.
 • Onderneem gerechtelijke stappen.

Voorbeeld brieven verhalen schade