Het vergelijken van een oldtimerverzekering

Het vergelijken van oldtimerverzekeringen is een belangrijke stap in het oriëntatieproces. Wanneer u op zoek bent naar een oldtimer autoverzekering, oldtimer motorverzekering of een oldtimer brommerverzekering zijn er grote verschillen tussen verzekeraars. Wanneer u verschillende verzekeringspakketten vergelijkt, is het soms lastig te bepalen waar u op moet letten. Veel aanbieders bieden een WA-verzekering aan waarbij de mogelijkheid bestaat om een aanvullende dekking af te sluiten. Hieronder hebben we verschillende dekkingen kort uiteengezet zodat u een juiste keuze kunt maken.

Welke dekkingen zijn belanrijk?

WA-dekking

Bij het vergelijken van een oldtimerverzekering ziet u altijd een WA-verzekering staan. Het afsluiten van de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is, tenzij het voertuig geschorst wordt, een wettelijke verplichting voor iedereen die een motorrijtuig op naam heeft. Met deze verzekering bent u gedekt tegen elke schade die u met de oldtimer aan een derde toebrengt. Eigen schade wordt in geval van een WA-verzekering niet uitgekeerd. In geval van een aanrijding door uw schuld wordt de schade van de tegenpartij vergoed maar draait u zelf voor uw eigen schade op. Ook in geval van brand of diefstal ontvangt u geen compensatie voor uw verlies.

Een juiste vergelijking: De aanvullende dekking

Brand/diefstaldekking

Naast de schade die u aanbrengt aan een ander, kunt u ervoor kiezen de dekking van uw oldtimer aan te vullen met een brand/diefstalverzekering. Het voertuig is hierdoor verzekerd tegen en brand, explosie, kortsluiting en blikseminslag. Daarnaast biedt deze aanvullende verzekering een uitkering bij diefstal, inbraak, verduistering, joyriding, oplichting of een poging daartoe. Deze dekking wordt uniek bij Vetera aangeboden.

Volledig Cascodekking

De oldtimerverzekering met de meest uitgebreide dekking is de Volledig Cascoverzekering (All Risk). Met Volledig Casco bent u naast brand/diefstalschade, verzekerd voor schade ontstaan door elke andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Ook eigen gebrek in door deze Volledig Cascoverzekering gedekt.

Waardebepaling

De toeslag van de aanvullende verzekering wordt gebaseerd op de waarde van uw oldtimer. Een taxatierapport is voor veel aanbieders een vereiste. Het rapport dient iedere drie jaar door u overhandigd te worden. Vetera heeft de mogelijkheid om samen met u de waarde van uw voertuig vast te stellen. Een taxatierapport is in dat geval niet nodig. Aan de hand van toegezonden foto’s wordt bepaald of de door u opgegeven waarde reëel is. Hiermee kunt u de kosten van de periodieke taxatie besparen.

Let u er op dat wanneer er sprake is van een aanvullende dekking, dit altijd op de polis genoemd staat! In geval van een aanvullende dekking wordt een eigen risico gehanteerd. In de voorwaarden van de aanbieder is dit bedrag opgenomen.

Op- of inzittendenverzekering: nuttig?

Als verzekeringsnemer kunt u uzelf als bestuurder en uw passagiers verzekeren tegen schade of overlijden en blijvende invaliditeit doormiddel van een ongevallenverzekering of schadeverzekering

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering voor in- of opzittenden (OVO/OVI) keert bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval, een vooraf vastgesteld bedrag uit. De hoogte van de uitkering is niet gerelateerd aan de werkelijke schade of kosten. De schuldvraag doet hierbij niet ter zake. U dient bij het afsluiten van deze verzekering goed op te letten wat het verzekerde bedrag is en welke zaken onder de dekking vallen. Vetera keert bijvoorbeeld in geval van de ongevallenverzekeringdekking ook de schade aan helm en kleding uit.

Schadeverzekering

Een schadeverzekering in- of opzittenden (SVO/SVI) vergoedt de werkelijk geleden schade van bestuurder en passagiers bij een ongeluk. Naast medische kosten worden ook zaken als huishoudelijke hulp, vervoer van de plek van het ongeval en schade aan bijvoorbeeld kleding vergoed. Ook smartengeld en uitvaartkosten worden door deze verzekering gedekt.

U bezoekt de website in Internet Explorer, deze browser is verouderd. Wij kunnen u niet garanderen dat de website optimaal functioneert. Wij raden u aan een andere browser te gebruiken.